Inici

Consell Escolar

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DESEMBRE 2016

Presidenta: María del Carmen Molina Alcántara (Director/a de l'escola).

Cap d'estudis: Antoni Lladó Sastre

Secretària: Lurdes Noguera Bosch

 

 

 

Representants de Pares i Mares:

 

Maria Bauzà Medrano

Francesc Marín Marbán

Iren Soler i Cubí

Carme Cavaller Cadany

 

 

APIMA: Maria Antònia Vidal Artigues (Designat per l'APIMA)

 

 

Representants de mestres:

 

Maria Llum Bosch Ovalle

David Castell Horrach

Laura Gascón Santandreu

Eva Beatriz Pomar Mulet

Margarita Ribas Fiol

 

Representant de l'Ajuntament:

Dídac Alcalà i Villa(Designat per l'Ajuntament de Valldemossa)