Documents

Material_Curs_2013_2014

Material Curs 2013-2014

cherryEl material per al curs vinent és el següent:

Primer Cicle: Es comunicarà en la primera setmana de classe

Segon Cicle: El material de 3r és el següent

Els alumnes de 4rt no han de comprar material

Tercer Cicle: El material de 5è i 6è és el següent

Enguany, el centre farà una agenda unificada per a tot l'alumnat i la podreu comprar a l'inici del curs

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE DIRECTORS 2013

 

Benvolgut Sr./Sra.

 

 

 

D’acord amb el que estableix el punt 11 de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de febrer de 2013 (BOIB núm. 32 del 7 de març) per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears, us tramet, adjunta, la relació de les persones que han estat nomenades per formar part de la Comissió de selecció de director del vostre centre per tal que la publiqueu al tauler d’anuncis i a la web del centre.

 

Atentament,

 

 

 

Direcció General de Planificació Inspecciói Infraestructures Educatives

 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE DIRECTORS 2013

 

 

 

 

7006330

CEIP NICOLAU CALAFAT

VALLDEMOSSA

 

CANDIDAT

Mª DEL CARMEN MOLINA ALCÁNTARA

 

  1. REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

NOM

Inspector

Francisco García Caraballo

Representant DG Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives

GUILLÉM BELTRÁN RAMON

CEIP COSTA I LLOBERA

Consell Escolar

GLÒRIA ESCUDERO TOMÀS

 

ANTONI COLOM COLOM

Claustre

COLOMA QUETGLAS MARTÍ

 

CATALINA CRESPÍ JUAN

 

Comunicaci_centres_CEIP_ICOLAU_CALAFATLselecci.pdf