Descripció

Estació_Meteorològica

Estació Meteorològica

Data

2013/12/01

Màxima (dia anterior) ºC

9

Mínima ºC

4

Evaporació (Piché)

0.8

Humitat %

87

Pluviometria l/m2

48,8

Fenomen meteorològic

Pluja

check-weather-in-us

Nou rètol a la nostra escola

Inauguració

La nostra escola ha estrenat rètol i per celebrar-ho hem fet una foto de tots els nins i els professors

Descripció

L'escola pública Nicolau Calafat es troba situada a la localitat de Valldemossa a la Serra de Tramuntana.

 

Està ubicada a un edifici nou, ocupat des de gener de 2006 que compta amb espais per a diferents usos educatius: 9 aules, gimnàs, biblioteca, sala d'informàtica, menjador, sala de psicomotricitat, despatxos, etc.

 

És un centre que des del curs 2009-10 compta amb nou unitats: tres d'Educació Infantil i 6 d'Educació Primària.

 

La matrícula actual és de 119 alumnes i les fluctuacions de la matrícula durant el curs són poques.

 

Els alumnes que inicien l'Educació Infantil provenen majoritàriament de l'escoleta municipal del poble, amb la qual es manté contacte. Els alumnes que finalitzen l'Educació Primària tenen plaça a l'institut 'Esporles, amb el que s'intenta mantenir contacte al llarg del curs.

 

La plantilla de l'escola està formada per 4 mestres d'Infantil, 6 d'Educació Primària, i especialistes de música, llengua anglesa, educació física i pedagogia terapèutica. Durant aquest curs hem comptat amb un mestre d'atenció a la diversitat, però aquesta plaça no està consolidada. Així mateix comptam amb una logopeda, itinerant amb un altre centre i un professor de religió.

 

Gaudim també de l'atenció mensual de l'equip d'orientació.

 

La gran majoria de la plantilla del centre és definitiva.

 

L'horari del centre és de jornada continuada, de 9 a 14 hores. A partir de les 15,30 funciona un programa de'activitats extraescolars i/o custòdia del menjador que permet la permanència en el centre dels alumnes fins a les 16,30.

 

El centre disposa dels serveis d'escoleta matinera i menjador escolar. No tenim transport.

 

L'organització del centre es fa a través de diferents equips de treball i/o comissions.

 

El Consell Escolar de l'escola està integrat per 14 persones que es reuneixen unes 2 o 3 vegades per trimestre, a saber: equip directiu, 5 representants de mestres, 5 de pares i mares i un representant de l'ajuntament.

 

Respecte a l'alumnat, en el centre tenim 11 nacionalitats diferents, si bé l'espanyola representa un 82'5% del total. D'aquests alumnes la immensa majoria són catalanoparlants.

 

El nivell socioeconòmic de les famílies és mitjà-alt, la seva participació i col·laboració amb l'escola és bona i es mostren satisfets amb el funcionament i característiques del centre.

 

Funciona una associació de pares i mares que gestiona el servei d'escoleta matinera i el menjador de l'escola. Participa activament en la vida de l'escola.

 

La llengua d'aprenentatge és el català. Hi ha ensenyament de la llengua anglesa a partir del primer curs d' Educació Infantil.

 

Es duen a terme diferents programes educatius: hort escolar, apadrinament lector, educació ambiental,etc.

 

Durant aquest curs ha tengut lloc la incorporació al programa de modernització educativa dels alumnes del cursos de 5è i 6è ( programa xarxipelag 2.0.). S'ha dotat al centre del material informàtic corresponents: pissares interactives, miniportàtils,...

 

El centre participa en el programa de reutilització de llibres amb una incidència alta de famílies.

 

S'edita una revista escolar, de nom Alzina, feta pels alumnes dels centre.

NOVETAT: Horari d'accés al centre

Us comunicam que a partir d'ara, la porta d'accés de la rampa d'Educació Infantil romandrà tancada a partir de les 9.15h, i es tornarà a obrir a les 13.45h. Si voleu accedir al centre ho podreu fer per l'entrada principal tocant el timbre.

Així mateix, us recordam que la porta d'accés a Primària es tancarà a les 9.10h.

Cordialment,

L'equip directiu